Να αποτελέσει η ΛΑΜΔΑ ΣΚΝ το στρατηγικό συνεργάτη μεγάλων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και Δημόσιων Οργανισμών, και ένα σύγχρονο κέντρο πιστοποίησης της εκπαίδευσης των μεγάλων προκλήσεων και τεχνολογιών της πληροφορικής σε όλους τους τομείς της σύγχρονης τεχνολογίας παρέχοντας ειδικεύσεις, εμπειρία και κατάρτιση σε αυτούς για τους οποίους η Πληροφορική αποτελεί κύριο μέσο απόκτησης και διατήρησης συγκριτικού πλεονεκτήματος, στην περιοχή δραστηριοτήτων τους.