Το τμήμα Τεχνικής Υποστίρηξης της ΛΑΜΔΑ ΣΚΝ, με πολυετή εμπειρία στο χώρο των τεχνολογιών, παρέχει το σύνολο των απαραίτητων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν από την Υποστήριξη Συστημάτων σε επίπεδο project ή στο πλαίσιο Συμβολαίου Συντήρησης υποστήριξης της πελατειακής βάσης [Help Desk].

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης παρέχονται σε όλη την Αττική από το Τεχνικό Τμήμα της εταιρίας στην Ελευσίνα.